Защо колата ми гори много бензин?

Специалистите на автосервизите често се сблъскват с въпроси на собственици на автомобили, защо колата им гори много бензин. Признаците и причините за повишения разход на гориво могат да бъдат обединени в две функционални групи:

  • Механични причини

  • Косвени причини

 

Първата категория се характеризира с промени в геометрията на компонентите и механизмите, дължащи се на механичното им износване, засягайки директната работа на автомобилния двигател. Те включват системите за захранване, смазване, охлаждане, захранване и запалване.

6 основни причини за увеличения разход на бензин от автомобила

1.Износване на детайли от кривошипната-колянова група

Степента на сгъстяване във всеки цилиндър и обемът на горивната камера са важни геометрични параметри на горивния и икономически баланс в работата на двигателя.

Когато се износват основните и колянови шийки на коляновия вал, горивната камера на двигателя става по-голяма, поради увеличаването на дължината на хода на буталото. Износването на буталните пръстени намалява налягането на газа в горивната камера, което същевременно намалява тяхното топлоотдаване.

 

2. Механично износване на компонентите на захранващата система

Ефективността на изгарянето на горивото в горивната камера зависи от няколко фактора. Един от факторите за пълното изгаряне на горивото е правилното съотношение гориво и въздух в горивната смес, подавана в цилиндъра на двигателя. Необходимото съотношение се постига чрез прецизно дозиране на горивото и подавания въздух.

Когато дюзите в карбураторните двигатели и дюзите в двигателите с инжекционна система се износят, балансът между въздуха и горивото се нарушава. Запушеният въздушен филтър също има отрицателен ефект върху разхода на гориво, тъй като намалява количеството подаван въздух.

Неизправната горивна помпа също може да е причина за увеличаване разхода на гориво, тъй като влияе върху точността на дозировката на впръсканото гориво. Подмяната на бензиновата помпа в автосервиза на T-Auto ще се извърши наистина качествено.

 

3. Износване на части от назъбения ремък

Износването на клапаните от газоразпределителната система, гърбиците на разпределителния вал и луфта влияят върху съотношението на сгъстяване в двигателя, което в крайна сметка влияе и върху разхода на гориво. Препоръчва се подмяна на назъбения ремък.

 

4. Неизправности в запалителната система

За пълното изгаряне на гориво-въздушната смес в горивната камера е необходимо спазване на няколко условия. Първо, искрата, възникваща между електродите на свещта, трябва да ги нагрее до температурата на запалване на горивото. Второ, температурата на стените на горивната камера трябва да съответства на оптималната, при която се постига нормално изгаряне на горивото.

Важен параметър е разстоянието между електродите на свещта. Друг важен показател в системата за запалване, който влияе върху разхода на горивото, е времето за запалване. Това се дължи на факта, че скоростта на изгаряне на горивото е почти постоянна, независимо от честотата на въртене на коляновия вал и текущото натоварване.

Горивото трябва да се възпламени в края на хода на сгъстяване, така че механизмите, които управляват ъгъла на предварителното впръскване, да са изправни.

 

5. Неизправности в системата за смазване

Циркулиращото в двигателя масло не само смазва триещите се части, но и ги охлажда. По този начин маслото осигурява оптималния температурен баланс на частите на двигателя, при което те работят ефективно, без загуба на подвижност и прегряване. С намаляване на подвижността на частите на двигателя, натоварването се увеличава и мощността съответно намалява, което в крайна сметка се отразява и върху разхода на гориво.

Ефективната система за филтриране - ключът към правилната работа на двигателя.

 

6. Износване на компонентите и частите на охладителната система

Оптималният температурен работен режим на компонентите на двигателя се осигурява от правилната работа на охладителната система. При повреда на радиатора, охлаждащата площ намалява. В този случай, циркулиращата в системата течност няма време да се охлади до желаната температура. В резултат на това се нарушава топлинният баланс, което води до прекомерна консумация на гориво. Неизправността на водната помпа също може да създаде предпоставки за повишаване на температурния диапазон.

4 косвени причини, поради които автомобила 'яде' повече бензин

1. Неизправности на ходовата част и шасито на автомобила

При неправилен монтаж на лагерите на колелата, свободния им ход може да бъде намален. Това води до увеличаване на натоварването върху трансмисията на автомобила и съответно до увеличаване на натоварването и върху двигателя. Спуканите гуми увеличават контактната площ на гумата с пътя и съответно силата на триене, когато автомобилът се движи. Това води до увеличаване на натоварването върху двигателя посредством трансмисията на автомобила.

 

2. Износване на отделни части и компоненти на трансмисията

При износване на дисковете на съединителя, водещият диск се приплъзва спрямо вторичния, което намалява общата ефективност на механизма на съединителя. Възниква боксуване на съединителя, което увеличава натоварването върху двигателя и съответно разхода на гориво също нараства.

 

3. Увеличение на всяко съпротивление на автомобила

Багажът, който возите на покрива на колата, повишава зоната на съпротивление, когато автомобилът се движи. Този фактор влияе върху увеличаването на разхода на гориво, тъй като натоварването върху двигателя на автомобила нараства. Шофирането в период на ветрове също увеличава реалния разход на гориво.

 

4. Стилът на шофиране на автомобила

Известно е, че разходът на гориво ще бъде ефективен при установен и постоянен режим на работа на двигателя без рязка промяна в оборотите на коляновия вал. По-плавната работа на двигателя може да бъде постигната чрез предотвратяване на ненужни спирания и престой по светофарите. При шофиране в поледица или дъжд, разходът на гориво също се увеличава, тъй като броя на приплъзванията на колелата спрямо пътя също нараства.

Може да харесате още

Блог Меню 0 лв.
Бисквитки
Приемам
Нагоре